Hushålls- och ROT-avdrag

Som finsk medborgare har Ni i många fall rätt att söka hushållsavdrag från skatteförvaltningen. Länken nedan leder Er till skatteförvaltningens hemsida där Ni kan ta del av vilka sorters arbeten som berättigar till hushållsavdrag samt anvisningar för ansökan.

Länk till skatteförvaltningens hemsida

 

Som svensk medborgare har Ni rätt att söka ROT-avdrag för arbeten på Er bostad på Åland och detta vill vi att skall vara smidigt för Er som kund. Ta kontakt med oss så ombesörjer vi ansökan samt ser till att arbetet utförs.