ÅHS-Förlossningsavdelningen

Byte av ventilationsaggregat vid förlossningsavdelningen på ÅHS. Vi agerar huvudentreprenör för projektet på beställning från Landskapets Fastighetsverk.