Daghem Leklök

Till nybyggnationen av daghemmet Leklök levererar vi total VVS-entreprenad. För vår del inkluderar projektet även leverans och installation av modern storköksutrustning.