Islandia/WHA

Nya effektiva kylmaskiner installeras till ishallen Islandia. Spillvärmen återvinns och leds för uppvärmning av markvärme till konstgräsplan på WHA.

Bilder kommer snart.