Orklas bergsfrys

Orklas bergsfrys

Till Orklas bergsfrys i Jomala levererade vi en frysanläggning till det 2 200 m3 stora fryslagret för pallgods med värmeåtervinning. Fryseffekten är 70 kw.