Telegrafen / Bokhandlargränd

Ett mycket stort och viktigt projekt för staden Mariehamn i absoluta centrum med Eriksson Capital som initiativtagare. Projektet omfattar byggnation av en ny galleria med ytor för handel och restaurang som går under namnet Telegrafen. Bostadsdelen Bokhandlargränd erbjuder totalt 31 st lägenheter i varierande storlekar mellan 40-150 kvm fördelat på tre sammanknutna huskroppar. Följ länkarna för att läsa mer om dessa spännande projekt!

www.erikssoncapital.com
www.telegrafen.ax
www.bokhandlargrand.ax